شبکه های اجتماعی

تبلیغات در اینستاگرام

چرا اینستاگرام ؟

این روزها و با افزایش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام باوجود 400 میلیون کاربر فعال در هر ماه و بیش از 80 میلیون پست در روز در اینستاگرام جایگاه خود را به عنوان یک پلتفرم کارآمد برای برندها به اثبات رسانده است و پتانسیل قابل ملاحظه ای برای برند ها دارد و برندها، با استفاده از آن، به امتیازهایی نظیر دسترسی به مخاطبان بیشتر و برقراری تعامل با ایشان دست یافته اند

این پلتفرم به هیچ وجه برای برند و کسب و کار خاص طراحی نشده است و همه می توانند از آن استفاده کنند وکاربران اینستاگرام، مایل به برقراری ارتباط و همکاری با برندها هستند

تبلیغات در تلگرام

چرا تلگرام ؟

این روزها و با افزایش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام باوجود 400 میلیون کاربر فعال در هر ماه و بیش از 80 میلیون پست در روز در اینستاگرام جایگاه خود را به عنوان یک پلتفرم کارآمد برای برندها به اثبات رسانده است و پتانسیل قابل ملاحظه ای برای برند ها دارد و برندها، با استفاده از آن، به امتیازهایی نظیر دسترسی به مخاطبان بیشتر و برقراری تعامل با ایشان دست یافته اند

این پلتفرم به هیچ وجه برای برند و کسب و کار خاص طراحی نشده است و همه می توانند از آن استفاده کنند وکاربران اینستاگرام، مایل به برقراری ارتباط و همکاری با برندها هستند